WAŻNE DLA GOSPODARKI

Dla wielu z nich (np. Jamajki, Surinamu, Gwinei) eksport tego surowa jest źródłem ponad 2/3 wpływów uzyskiwa­nych z handlu zagranicznego. Ponieważ cena surowca jest uzależniona od relacji podaży i popytu, główni eksporte­rzy starają się chronić swoje interesy poprzez międzyna­rodowe porozumienia producenckie w ramach Internatio­nal Bauxite Association – IBA. Drugim ważnym dla gospodarki metalem nieżelaznym jest miedź, której wydobycie stale wzrasta. Niewielkie wa­hania w wydobyciu miedzi wynikają ze zmian koniunktu­ralnych wahań popytu. W porównaniu z kosztami wydo­bycia, ceny miedzi są relatywnie niskie i wahają się w gra­nicach 1300-1700 $ za tonę. Jest to skutek nadprodukcji miedzi, postępującego recyklingu tego metalu i stosowa­nia sztucznych materiałów zastępczych (włókna szklane, tworzywa sztuczne i syntetyczne). Z drugiej strony rozwi­jająca się elektrotechnika i elektronika zgłasza ciągle duży popyt na miedź. W rezultacie jej produkcja wprawdzie się rozwija, ale coraz wolniej. W tej sytuacji zyskuje na zna­czeniu porozumienie eksporterów miedzi Conseil Inter- gouvernement des Pays Exportateur de Cuivre – CIPEC (Chile, Peru, Australia, Indonezja, Zambia, Demokratycz­na Republika Kongo, Papua-Nowa Gwinea), próbujące sta­bilizować ceny poprzez ograniczanie produkcji.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)