WAŻNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU

Ważnym źródłem kapitału są natomiast we współczesnym świecie inwestycje zagraniczne związane z eksportem kapitału. Stanowią one jeden z przejawów i czynników sprawczych globalizacji gospodarki. Właściciele I wolnych środków pieniężnych lub zarządzający nimi szukają na świecie najdogodniejszych, a więc przynoszących największe zyski miejsc i kierunków inwestowania. Inwestorami są firmy banki, towarzystwa ubezpiecze­niowe i fundusze inwestycyjne, przede wszystkim pochodzące z krajów rozwiniętych, ale także rozwijających | się. Poszukiwanie możliwości inwestowania za granicą 1 nie oznacza wcale, że środków tych nie można by zainwestować w kraju, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Chodzi jednak o to, że po prostu korzystniej jest in­westować za granicą. W związku z tym te same kraje są I jednocześnie eksporterami i importerami kapitału, a inwestycje zagraniczne doprowadziły do powstania układu i skomplikowanych wielokierunkowych globalnych powiązań finansowych.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)