WIELKOŚĆ OBROTÓW

Za miarę znaczenia wymiany międzynarodowej dla gospodarki danego kraju można także uznać wielkość obrotów handlu zagranicznego per capita. W małych krajach gospodarczo rozwiniętych na głowę statystycz­nego mieszkańca przypada około kilkunastu tysięcy do­larów USA (6-9 tys. import, 5-10 tys. eksport). Kraje roz­winięte o dużej liczbie mieszkańców (Stany Zjednoczo­ne, Japonia, Niemcy, Wlk. Brytania, Francja, Włochy) ma­ją wskaźniki rzędu 5-10 tys. dolarów. Rekordzistami są kraje najsilniej zintegrowane z gospodarką globalną – Singapur, Hongkong, Belgia, Holandia, Luksemburg, Szwajcaria, Irlandia. Ich wskaźniki mieszczą się w gra­nicach 25-80 tys. $. W krajach słabo rozwiniętych noto­wane są wskaźniki rzędu 100 $, a w średnio rozwinię­tych – w granicach 1-2 tys. $.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)