WKOPIOWANE PRZEZ PRODUCENTA

Pomiędzy perforacją a krawędzią taśmy na tzw. marginesach, wkopiowane sq przez producenta kolejne nu­mery obrazów formatu 24X36 mm, czyli tzw. klatek filmu, ułatwiające identyfikacją negatywów wykonanych na tej taśmie, a także nazwa ga­tunku filmu i firma producenta. Czysto numery te rozpoczynają s>ę n.e od jedności, lecz od dowolnej liczby zawartej w gran.cach od 1 do , a czasem są dublowane z dodatkiem litery A w celu identyfikacji obra­zów formatu 18X24 mm, ułożonych w dwukrotnie mn.ejszych odległoś­ciach. Perforacja służy do przesuwania filmu w aparacie małoobrazko­wym za pomocą rolek zębatych, napędzanych jednym obrotem gałki lub jednym naciągnięciem dźwigni aż do oporu. W ten sposob zbędne staje się sprawdzanie prawidłowego przesunięcia filmu w okienku kontrolnym, którego aparaty małoobrazkowe nie posiadają.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)