WRAZ Z ROZWOJEM GOSPODARKI

Wraz z rozwojem gospodarki global­nej obserwuje się stopniową eliminację narodowych operatorów systemów transportowych i telekomunikacyj­nych. Jest to związane z tym, że usługi transportowe i te­lekomunikacyjne, jakich wymaga gospodarka globalna, mogą świadczyć efektywnie jedynie wielkie firmy, dys­ponujące potężnym potencjałem ekonomicznym i glo­balną siecią. Tylko one są w stanie być konkurencyjne ce­nowo i zapewnić minimalny czas realizacji usługi.Gospodarka globalna ma dwa aspekty – zewnętrzny i      wewnętrzny. Zewnętrzny przejawia się w traktowaniu świata jako przestrzeni operacyjnej firm czerpiących czynniki produkcji z całego świata i na całym świecie szukających nabywców swoich produktów. Związany z tym ruch osób, dóbr, kapitału i informacji wzmaga po- i pyt na międzynarodowe usługi transferowe. Wewnętrz­ny aspekt globalizacji przejawia się natomiast w tym, że gospodarka przenika wszystkie sfery życia społecznego, uruchamia wszystkie zasoby i dociera do najdalszych zakątków kraju, włączając je w obieg wewnątrzkrajowych międzynarodowych powiązań ekonomicznych.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)