WSZYSTKIE CZYNNOŚCI

Wszystkie te czynności wy­magają unieruchomienia aparatu (np. przez przykręcenie go do statywu) podczas całego cyklu wykonywania zdjęcia. W tym czasie przedmioty ruchome mogq zmienić swoje położenie i odległość od aparatu, a nawet wyjść z ram klatki, co spowodowałoby niezamierzoną zmianę treści obra­zu lub pogorszenie jego ostrości. Dlatego „klasyczna” matowka jest obecnie rzadko używana w aparatach, które są przeznaczone do szyb­kiego fotografowania w ruchu. Zastąpiono ją celownikiem, skalą odle­głości i głębokości ostrości na urządzeniu przesuwającym obiektyw oraz dalmierzem. Istnieją jednak konstrukcje aparatów umożliwiające zastosowanie matówki bez konieczności wymieniania jej na kasetę z materiałem świa­tłoczułym, który w postaci filmu zwojowego lub małoobrazkowego znaj­duje się w aparacie.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)