ZACHODZĄCA DZIAŁANIA

Globalizacja gospodarki surowcami energetycznymi wy­raża się we wpływie wydarzeń ogólnoświatowych na ich podaż, popyt i ceny oraz w przesuwaniu produkcji do re­jonów oferujących surowce o niższym koszcie wydobycia i lepszej jakości. Przejawem globalizacji jest również postę­pująca dominacja rynku surowców energetycznych i surow­ców mineralnych w ogóle przez wielkie transnarodowe korporacje. Dotyczy to zwłaszcza ropy naftowej i węgla kamiennego. W roku 2000 na rynku ropy naftowej domi­nowały ExxonMobil (210 mld $ obrotów rocznie), Royal Dutch Shell (149 mld $), BPAmoco (148 mld $), Total Fina- Elf (106 mld $), ChevronTexaco (99 mld $). Ich siła rośnie poprzez rozszerzanie zasięgu kontrolowanych złóż ropy, jej przetwórstwa i dystrybucji oraz fuzje. Tego typu działa­nia mają też miejsce na rynku węgla, gdzie w następstwie fuzji australijskiego Broken Hill Propriated z brytyjską fir­mą Billiton stworzono w 2001 r. drugi pod względem wielkości koncern górniczy w świecie, zatrudniający 60 tys. ludzi w 30 krajach.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)