ZADŁUŻENIE

Korzystanie z zewnętrznych źródeł zasilania kapitało­wego może doprowadzić do poważnego zadłużenia kra­ju. Dotyczy ono zarówno przedsiębiorstw, jak i rządów. Rządy zaciągają kredyty w zagranicznych bankach ko­mercyjnych, międzynarodowych instytucjach finanso­wych lub pożyczają pieniądze od rządów innych krajów. Kredyty te przeznaczane są na finansowanie wydatków publicznych, spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, uregulowanie zobowiązań płatniczych wobec zagranicy, a przede wszystkim na inwestycje modernizacyjne i roz­wojowe. Stają się one problemem dla gospodarki, kiedy okaże się, że zostały niewłaściwie zużyte i nie przyczy­niły się do oczekiwanego wzrostu gospodarki, a zwłasz­cza eksportu.Problem nie polega na tym, że dany kraj jest zadłużo­ny (kraje gospodarczo rozwinięte też są zadłużone, mają zwłaszcza wysoki dług wewnętrzny), ale że nie jest w sta­nie terminowo spłacić swego zadłużenia i ono niepoko­jąco szybko wzrasta, a kraj popada w pułapkę zadłużenia, zwaną także pętlą kredytową.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)