ZAPEWNIENIE DOCHODÓW

We współczesnym świecie stwarza także szansę wejścia na rynki światowe ze znajdującymi tam popyt owocami, używkami, komponentami paszowymi i surow­cami dla przemysłu.W krajach gospodarczo rozwiniętych produkcja rolna też dostarcza artykułów eksportowych, ale z zupełnie in­nych powodów. W rozległych obszarowo krajach o niskim lub zaspokajanym innymi produktami popycie żywno­ściowym, wytwarzane w nadmiarze produkty rolne są przedmiotem eksportu. Na eksport przeznacza się również część, przekraczającej popyt wewnętrzny, produkcji uzy­skiwanej w następstwie wzrostu produktywności ziemi i pracy. Chcąc zapewnić rolnikom dochody na poziomie innych działów gospodarki, żeby zachować produkcję rol­ną jako rodzaj wytwórczości, stworzono sytuację, w której rolnictwo stało się sektorem wytwarzającym nadwyżki pro­duktów rolnych.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)