ZASPOKAJANIE POTRZEB

Służy do zaspokajania potrzeb opałowych głównie w krajach rozwijających się leżących w ciepłych strefach klimatycznych. W krajach rozwijają­cych się 30% energii pierwotnej uzyskuje się z biomasy (drewna, odpadów rolniczych i nawozu). Od tego typu energii uzależniony jest byt ponad 2 mld ludzi. Połowa energii uzyskiwanej w krajach rozwijających się z biomasy powstaje dzięki spalaniu drewna, a jeśli wyłączymy Chiny, spalające odpady rolne, to ponad 2/3. W Szwecji drewno dostarcza 17% konsumowanej energii, a w Stanach Zjed­noczonych – 3%. Wraz z rozwojem gospodarczym maleje udział drewna w uzyskiwaniu energii, ale łącznie kon­sumpcja energii otrzymywanej na świecie z biomasy rośnie. Pozostała część drewna (1,5 mld m3) jest wykorzy­stywana do celów budowlanych, w przemyśle meblar­skim i papierniczym.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)