ZASTĄPIENIE ROLNICTWA

Proponuje się wtedy zastąpienie rolnictwa wędrownego wieloletni­mi trwałymi uprawami drzew i krzewów różnego typu, dostarczającymi produktów na rynek globalny, połączo­nymi z produkcją żywności na cele lokalne (np. zastoso­wanie kombinacji „kawa, palma kokosowa, palma oleista, maniok”). Próbą zwiększenia intensywności produkcji rolnej na podstawie miejscowych technologii jest rolnictwo afry­kańskie, dostosowane do lokalnych warunków – tzw. eco- farming. Polega on na wprowadzaniu do gospodarstw trzech kierunków produkcji – upraw polowych, hodowli i produkcji drewna. Jego istota sprowadza się do zapew­nienia ludziom żywności i energii, ziemi nawożenia or­ganicznego, a hodowanym zwierzętom pasz. Celem jest przede wszystkim zaspokojenie własnych potrzeb ludno­ści, natomiast uprawy przeznaczone na rynek globalny odgrywają w tym systemie rolę marginesową. System ten jest wdrażany w różnych rejonach Afryki, głównie jednak w rejonie tropików.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)