ZDOBYTA POPULARNOŚĆ

Tę popularność, zdobyły głównie przezrocza odwracalne, wykonywane na mater|ałach barwnych wprowadzonych w latach 1935-1936 (Koda- chrome, Agfacolor) i ulepszanych do dnia dzisiejszego (Ektachrome, Orwochrom i Inne), dzięki bardzo efektownej i poprawnej reprodukcji barw. naturalnych na ekranie, łatwości obróbki fotograficznej w zakła­dach usługowych i stosunkowo niskim kosztom jednego zdjęcia w porów­naniu z procesem negatywowo-pozytywowym. Przezrocza pozytywowe, otrzymywane przez kopiowanie na filmie’pozytywowym negatywów barw­nych, ustępowały przezroczom odwracalnym z powodu gorszej jakości barW, mniejszej trwałości obrazu i wyższych kosztów. Obecnie wykony­wane przezrocza z negatywów maskowanych nie tylko me ustępują prze­zroczom odwracalnym pod względem naturalności i nasycenia barw. ale nawet je przewyższają.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)