ZE SZCZEGÓLNĄ SIŁĄ

Procesy te występują ze szczególną siłą w produkcji polimerów, wykorzystywanych w przemyśle elektronicznym i motoryzacyjnym. Ze wzglę­du na prowadzenie przez poszczególne firmy produkcji w różnych krajach, konieczna jest standaryzacja, by wszę­dzie stosować identyczne materiały.Globalizacja przemysłu chemicznego znajduje również swój wyraz w migracji zakładów wytwórczych do krajów nowo uprzemysłowionych, tj. w pojawianiu się tych kra­jów wśród głównych eksporterów W Singapurze np. w ro­ku 2000 aż 30% zagranicznych inwestycji bezpośrednich dotyczyło przemysłu chemicznego. Singapur ma wprawdzie tylko 1,8% udziału w wartym 215 mld $ eksporcie wąsko rozumianego sektora chemicznego na świecie (produkty chemii organicznej i nieorganicznej nie licząc ; farmaceutyków, nawozów sztucznych, barwników, włókien syntetycznych i wyrobów gumowych), ale wykazuje bardzo silne przesłanki do uzyskania przewagi konkurencyjnej i zwiększenia udziału w światowym eksporcie.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)