ZŁOTO

Złoto jest nie tyle surowcem dla przemysłu elektro­nicznego, co surowcem do produkcji ozdób i monet oraz środkiem tezauryzacji (gromadzenia, przechowywania). Funkcja ta, obok nadprodukcji, jest główną przyczyną znacznych wahań cen tego surowca. W roku 1999 spadły one do najniższego poziomu od 20 lat i wahały się w gra­nicach 265-280 $ za uncję, podczas gdy cena maksymalna osiągnięta w roku 1997 wynosiła 487 $ za uncję. Spadek cen był spowodowany wzrostem podaży, będącym kon­sekwencją tej wysokiej ceny, jak również wzrostem zain­teresowania rynkami kapitałowymi. Wolne środki finan­sowe zaczęto traktować jako kapitał i lokować w papierach wartościowych, a nie tezauryzować w złocie. Niepewna sytuacja gospodarcza, zarysowująca się w roku 2002, i spa­dek zaufania do rynków kapitałowych zwrócił ponownie uwagę inwestorów na złoto. Zwiększone zakupy tego kruszcu wpłynęły na wzrost jego ceny, która w czerwcu 2002 r. wynosiła około 325 $ za uncję.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)