ZNACZENIE GAZU ZIEMNEGO

Rośnie znaczenie gazu ziemnego jako surowca energe­tycznego. Jego rezerwy szacowano w roku 2000 na około 146 bln m3, z czego 39% przypada na Rosję, 34% – Bliski Wschód, 7,7% – Afrykę, 7% – Azję i Australię, 5% – Ame­rykę Północną, 4,3% – Amerykę Łacińską i 3% na Europę. Jego wydobycie stale rośnie i w roku 2000 przekroczyło 2,5 bln m3. Łącznie przedmiotem wymiany międzynaro­dowej jest gaz ziemny o wartości energetycznej około 20 min TJ, transportowany w 80% rurociągami, a w 20% tankowcami w formie płynnej. Surowcem energetycznym jest również uran, wykorzy­stywany także do produkcji bomb jądrowych. Ogranicze­nie zbrojeń i zahamowanie rozwoju energetyki jądrowej po katastrofie w Czernobylu sprawia, że wydobycie tego surowca maleje i jego maksimum (ok. 70 tys. t) wystąpiło w roku 1980, zaś w roku 1999 wyprodukowano go już tyl­ko 37,5 t. Malejący popyt na uran sprawia, że spadają rów­nież jego ceny. Za flint U3Og płaci się w granicach 10-15 $.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)