ŹRÓDŁO ENERGII

Węgiel kamienny jest źródłem 24% światowej energii pierwotnej, której produkcja wynosi 12,9 mld t ekwiwa­lentu węgla kamiennego (w roku 1970 produkcja energii na świecie wynosiła 6,6 mld t ekwiwalentu węgla ka­miennego, w 1980 – 8,6 mld t, a w 1990 – 10,9 mld t). Do roku 1966 węgiel kamienny był jej podstawowym źró­dłem, a później ustąpił miejsca ropie naftowej. Szacuje się, że zasoby węgła kamiennego na świecie wynoszą oko­ło 4,9 bln min ton, z czego 31,4% stanowią rezerwy spraw­dzone i pewne, a resztę przypuszczalne. Największa część sprawdzonych rezerw węgla kamiennego (blisko 30%) znajduje się w Azji i Oceanii, 26% w Ameryce Północnej, 23,4% w WNP (przede wszystkim w Rosji), 12,4% w Eu­ropie, 8,5% w Ameryce Łacińskiej i Afryce. Maleje wydobycie węgla brunatnego za sprawą coraz mniejszego pozyskiwania tego surowca w Niemczech, Czechach, Słowacji, Rumunii i krajach byłego ZSRR. Jest to związane z jego niską kalorycznością, zagrożeniami eko­logicznymi związanymi z jego wydobywaniem i przetwa­rzaniem oraz silną zależnością od popytu na energię elek­tryczną, ponieważ bywa głównie spalany w elektrowniach położonych w pobliżu eksploatowanych złóż węgla bru­natnego.

Cześć, jestem Monika a to moja technika! Zapraszam Cię bardzo serdecznie do współdzielenia tej technicznej przygody ze mną, razem poznamy ten cudowny świat! Nie zwlekaj, czytaj i komentuj, czekam na Ciebie!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)